Es feh­len: AK, Mi, Lge

Schul­meis­ter­schaft Bas­ket­ball Kl.7/8

Klas­seStun­deVer­tre­tung für:FachVer­tre­tung durch:FachRaum
5b1.JahDAus­fall  
5b3.HolMaJahD1095c
5c5./6.Lge/ GelkGeo/KuAus­fall  
5d1./2.Hi/ LgePhil/GeoAus­fall  
5d3.MiEnRetEn209
5d4.MiEnSGMa209
6a1.HolEnAus­fall  
6a3.LgeDHolEn110
6a4.LgeDEOSInf304
6a6.LgeGeoAus­fall  
6b1.LgeGeoAus­fall  
6c gan­ze Klas­se4.EOSInfFWAWT107
6c5.AKGeJahD107
7a1./2.MiEn/LBAus­fall  
8d5.MiSkEOSEn306
8d6.EOSEnAus­fall  
9a3.  GAMa309
9b6.AKGeAus­fall  
9c3.AKGeSGAstr114
9c7.SGAstrAus­fall  
10b3.SGPhDaeGeo314