Es feh­len: AK, Mi, TLa, Qu, An

Schul­meis­ter­schaft Bas­ket­ball Kl.9/10

Klas­seStun­deVer­tre­tung für:FachVer­tre­tung durch:FachRaum
5a4.TLaMuHocD104
5b3.TLaMuSzkD209
5c/d0.JahRelAus­fall  
5c1.QuDAus­fall  
5d1.AKDAus­fall  
5c/d2.Mi AKILZ DJahRel109
5c4.MiEnGelkKu204
5d5.MiEnBewMa213
5d6.AkILZAus­fall  
6a3.AKGeLgeD206
7c4.AKD/LBSGMa209
7c5.AKD/LBGeo310
8c/d2.JahRelAus­fall  
7/87.AnWPUAus­fall  
9b4.AnDAus­fall  
8d5.AnGeoAus­fall  
9c3.LgeDWolEn107
9c6.WolEnAus­fall  
10b1.SGMaAus­fall  
10b2.DaeGeoSGMa314

Auf­sicht:         1. Hof­pau­se    Park­platz                    Hof