Es fehlt: GA

                Schul­ki­no­wo­che: 9c- Do, 10a ab 3. Std.- Ret

Klas­seStun­deVer­tre­tung für:FachVer­tre­tung durch:FachRaum
7a4.GAPhAWT310
7c1.GAMa/LBAus­fall  
7c2.GAMa/LBSGMa114
7c4.DoChAKD107
8a5.GAMaAhlSk210
9a3.GAMaJahD109
9a4.RetEnSGPh114
9a5.RetEnSchuMa113
10b6.DoBioAus­fall  
10b7.Ret­JahPhil­RelAus­fall  

Auf­sicht:         2. Hof­pau­se          Park­platz   EOS