Es feh­len: GA, AK

                   Schul­ki­no­wo­che: 5d- LIE/ Pa, 7b- Schu, 8d ab 3. Std.- EOS

Klas­seStun­deVer­tre­tung für:FachVer­tre­tung durch:FachRaum
6a1.SchuILZAus­fall  
6a2.GAPhHofAWT209
6a3.AKGeJahD109
6c1.GAPhAus­fall  
7a6.GAPhHocD104
7c4.AKD/LBKurBio114
7c5.AKD/LBAnD310
8a5.LIEChMiEn209
8a6.EOSInfAus­fall  
8b5.EOSInfSzkEn307
8c6.LIEChAus­fall  
787./8.LIE / EOSWPUAus­fall  
9b2.GelkKuAus­fall  
9b5.GAMaGelkKu204
9c1.GelkKuAus­fall  
9c2.SchuMaGelkKu204
10a5./6.SchuMaAus­fall  

Auf­sicht:         1. Hof­pau­se          Han­se­me­nü   Jah

                         2. Hof­pau­se          Han­se­me­nü   Ret

                         2. Hof­pau­se          Sport­platz    Hof